Spennende tider for kampsport i Norge

Published on April 28, 2014,

martial-artsDet er spennende tider for kampsporten her i landet. Økt popularitet kombinert med varslede endringer byr på utfordringer for sporten i Norge.

Det er mye som skjer innenfor kampsport i Norge for tiden. Stadig flere fatter interesse for idretten og regjeringen varsler tiltak for å tillatte proffboksing. Man går en med andre ord en spennende fremtid i møte.

Vekst og utfordringer
Samtidig som sporten vokser byr dette på økte utfordringer i form av behov for satsning. Dette gjelder både på elitenivå og gjennom breddeidretten. Her må man få inn flere trenere og styrke organisasjonen i klubbene. Dette krever mye ressurser og man må håpe at myndighetene er villig til å legge til rette for utvidet virksomhet. Samtidig kan det tenkes at den økte interessen for sporten kan føre til større velvilje fra sponsorer rundt om i landet.

Det ser også til at regjeringen vil tillate proffboksing i Norge innen kort tid. Dette kan være starten på en prosess der stadig flere sportsgrener blir tillatt her til lands. Dette er svært gode nyheter for alle som har interesse for disse kampsportene. Sannsynligheten er dermed stor for at det fortsatt vil bli en økende interesse for kampsport i Norge. Det blir spennende å se hvordan miljøet håndterer utfordringene dette vil medføre. Bare ved en videreutvikling av organisasjonen kan man lykkes med å ta kampsportene inn i fremtiden. Man må tenke mer som de store idrettene og våge å rekke ut hånden til næringslivet. Finansiering er nødvendig for en stabil utvikling. Mer kapital vil forhåpentligvis føre til en ytterligere profesjonalisering av de største klubbene. Om dette lykkes vil kampsport i fremtiden være organisert på en helt annen måte enn i dag.