Om siden

Dette er nettstedet til Kampsport i Norge. På siden presenterer vi et nettmagasin med nyheter om kampsport i Norge og resten av verden. Håper er å spre nyttig informasjon til de som har interesse for temaet. Det er mange som er nysgjerrige på sporten i Norge men som ikke helt vet hvor de skal starte. Forhåpentligvis man dette magasinet være med på å få dem til å engasjere seg i kampsport.

Denne typen idrett er ikke så utbredt i Norge men har sett en sterk vekst over de siste årene. Dette er en positiv utvikling som vi virkelig håper at vil fortsette. Ved informasjonvirksomhet håper vi å nå ut til alle deler av miljøet. Derfor skriver vi om flere forskjellige aspekter ved kampsport.

Kampsport i Norge
Først og fremst er det viktig å presenterer nøytral informasjon om kampsport i Norge. Dette vil være alt fra nyherer til reportasjer. Her vil vi dekke stevner og viktig kamper i forskjellige idrettsgrener. I tillegg vil det bli omtale av de ulike organisasjonene som står bak sporten i Norge. Håpet er at aktive vil bidra med informasjon og tips slik at vi hele tiden kan levere de beste sakene.

Kampsport i verden
Det er viktig å vise at kampsporten først og fremst er en stor internasjonal bevegelse. Ved å omtale store begivenheter i utlandet ønsker vi å skape større interesse for sporten. Her er det aktuelt med både nyheter og store intervjuer med stjerner i de ulike kampsportene. I tillegg vil vi satse på live-dekning av viktig kamper slik at folk hjemme i Norge kan følge med på utviklingen.

Nettmagasinet har stor tro på at vi kan bli en sentral aktør innenfor kampsportmiljøet i Norge. Ved å tilby de beste sakene vil vi forhåpentligvis stimulere til økt interesse for sporten. Med flere aktive vil det også bli mer interesse for idretten i landet. Da vil man kunne sørge for videre utvikling ved hjelp av nye sponsorer. Dette er noe vi brenner sterkt for og vi ønsker derfor å gjøre vår del som informasjonformidler. Forhåpentligvis kan vi leserne det beste nettmagasinet om kampsport.
som ikke helt vet hvor de skal starte. Forhåpentligvis man dette magasinet være med på å få dem til å engasjere seg i kampsport.